Polityka prywatności

Za pośrednictwem Otrium.com przetwarzane są dane osobowe lub dane szczególnie chronione ze względu na prywatność.
Zachowanie staranności w postępowaniu z danymi osobowymi ma dla Otrium ogromne znaczenie. Dlatego w staranny sposób przetwarzamy i zabezpieczamy wszystkie dane osobowe.
Przetwarzając dane, przestrzegamy wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony prywatności. Oznacza to między innymi, że:
podajemy cele, w których przetwarzamy dane osobowe. Są one zawarte w naszej polityce prywatności;
zbieramy dane osobowe jedynie, jeśli to wymagane do prawnie uzasadnionych celów;
zawsze najpierw prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy jest ona wymagana;
podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych, a także wymagamy tego od stron przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu;
szanujemy Twoje prawo do wglądu do podanych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia na Twoje żądanie.
Otrium jest administratorem w zakresie przetwarzania danych. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, które dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy oraz w jakim celu jest to dokonywane. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.
Ostatnia zmiana niniejszej polityki prywatności miała miejsce dnia 23-05-2018 00:00:00.
Wykorzystywanie danych osobowych
Kiedy korzystasz z Otrium.com, uzyskujemy od Ciebie określone dane. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy tylko dane osobowe, które zostały podane bezpośrednio przez Ciebie, w kontekście usługi, której świadczenia zażądałeś, lub w przypadku których jasne jest, iż dane te zostały podane nam w celu przetwarzania.
Wykorzystujemy następujące dane w celach, o których mowa w naszej polityce prywatności:
Imię i nazwisko oraz adres
Numer telefonu
Adres do faktury
Adres e-mail
Płeć
Twoje (profilowe) zdjęcie
Adres IP
Historia zakupów
Rejestracja
W przypadku niektórych części naszego sklepu internetowego konieczna jest uprzednia rejestracja. Po rejestracji zachowujemy wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika i podane dane osobowe. Zachowujemy te dane dla uniknięcia konieczności ich wprowadzania za każdym razem, a także w celu kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy.
Nie będziemy udostępniać Twoich danych powiązanych z nazwą użytkownika stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w związku z wykonaniem umowy, którą z nami zawrzesz, lub jeżeli będziemy do tego prawnie zobowiązani. W przypadku podejrzenia oszustwa lub niewłaściwego wykorzystania Otrium.com konieczne może być przekazanie danych osobowych właściwym organom.
Przetwarzanie zamówienia
Kiedy składasz u nas zamówienie, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu jego realizacji. Jeśli jest to konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
Reklama
Oprócz informacji na naszej stronie internetowej możemy również informować Cię o naszych nowych produktach i usługach:
za pośrednictwem poczty elektronicznej
za pośrednictwem mediów społecznościowych
Newsletter
Oferujemy newsletter, za pośrednictwem którego informujemy zainteresowane osoby o naszych produktach i/lub usługach. Każdy newsletter zawiera link, za pomocą którego możesz zrezygnować z subskrypcji. Twój adres e-mail zostanie dodany do listy subskrybentów tylko za Twoją wyraźną zgodą.
Publikacja
Nie będziemy publikować danych klientów.
Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Możemy przekazywać Twoje dane naszym partnerom. Partnerzy ci są zaangażowani w wykonanie umowy.
Witryna Otrium.com zawiera przyciski mediów społecznościowych. Administratorzy tych usług wykorzystują je do zbierania Twoich danych osobowych.
Pliki cookie
Otrium.com wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są również umieszczane za pośrednictwem zaangażowanych przez nas stron trzecich.
Przy pierwszym wyświetleniu strony Otrium.com zobaczysz komunikat, w którym wyjaśniamy, dlaczego wykorzystujemy pliki cookie. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z witryny Otrium.com, przyjmiemy, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Możesz wyłączyć obsługę plików cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że witryna Otrium.com może nie działać wtedy optymalnie.
Ze stronami trzecimi, które umieszczają pliki cookie, dokonaliśmy uzgodnień w sprawie wykorzystywania plików cookie i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, co dostawcy tych aplikacji robią z plikami cookie po zapoznaniu się z ich treścią. Aby uzyskać więcej informacji na temat wspomnianych aplikacji i ich sposobu postępowania z plikami cookie, prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności odnośnych stron trzecich (uwaga: mogą się one regularnie zmieniać).
Google Analytics
Wykorzystujemy Google Analytics do monitorowania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny Otrium.com. W celu uzgodnienia sposobu postępowania z danymi zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych. Ponadto nie zezwalamy Google na wykorzystanie informacji uzyskanych z Analytics do celów innych usług Google, a także anonimizujemy adresy IP.
Bezpieczeństwo
Podejmujemy środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. W szczególności podejmujemy następujące środki:
Dostęp do danych osobowych jest chroniony nazwą użytkownika i hasłem.
Korzystamy z bezpiecznych połączeń (Secure Sockets Layer lub SSL), aby chronić wszystkie informacje przesyłane pomiędzy Tobą a naszą witryną podczas wprowadzania danych osobowych.
Okresy przechowywania
Zasadniczo nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż jest to konieczne do celów, w których zostały one zebrane. Następnie usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane, chyba że musimy przechowywać niektóre dane dłużej w innym celu. Anonimizujemy dane, jeśli na przykład chcemy je wykorzystać do celów statystycznych.
Witryny stron trzecich
Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy witryn stron trzecich, które są połączone z naszym sklepem internetowym za pomocą linku. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie postępują z Twoimi danymi osobowymi w rzetelny i bezpieczny sposób. Przed rozpoczęciem korzystania z tych witryn radzimy najpierw zapoznać się z ich polityką prywatności.
Zmiany niniejszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aby być na bieżąco ze zmianami, zalecamy regularne jej przeglądanie.
Dostęp i korekta danych
W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub dostępu do danych osobowych i ich korekty (lub usunięcia) zawsze możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej.
Możesz również wysłać do nas żądanie wglądu do tych danych, ich korekty lub usunięcia. Możesz też złożyć żądanie przekazania danych, które wykorzystujemy za Twoją zgodą. Ponadto możesz wskazać, podając uzasadnienie, że chcesz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Aby zapobiec nadużyciom, możemy zwrócić się do Ciebie o odpowiednie potwierdzenie Twojej tożsamości. Jeśli dotyczy to dostępu do danych osobowych powiązanych z plikiem cookie należy również przesłać kopię odpowiedniego pliku cookie. Taka możliwość jest dostępna w ustawieniach przeglądarki. Jeśli dane nie są poprawne, możesz zwrócić się do nas o ich korektę lub usunięcie.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Oczywiście, jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyjemnością Ci pomożemy. Na podstawie przepisów o ochronie prywatności masz również prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe
Otrium B.V.
Danzigerkade 16A
1013 AP Amsterdam
[email protected]
+31 (0)20 221 7184

Follow

Kredyt sklepowy