Cookies

Otrium.pl używa cookies. Pliki cookies są również umieszczane za pośrednictwiem stron trzecich, które zaangażowaliśmy..

Gdy odwiedzisz Otrium.pl po raz pierwszy, zobaczysz wiadomość, w której wyjaśnimy dlaczego używamy cookies. Jeśli nadal korzystasz z Otrium.pl, uważamy to za wyrażenie zgody na używanie plików cookie.

Możesz wyłączyć cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że Otrium.pl może przestać działać optymalnie.

Zawarliśmy umowy ze stronami trzecimi, które umieszczają pliki cookie na temat korzystania z tych plików i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, co dostawcy tych aplikacji robią z plikami cookie, gdy je czytają. Więcej informacji o tych aplikacjach i sposobie postępowania z plikami cookie można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności tych stron (uwaga: mogą się one regularnie zmieniać).

JAKIE COOKIES SĄ UŻYWANE PRZEZ OTRIUM.PL?

Cloudflare
Nazwa:_cfduid
Typ: zabezpieczenie
Opis i cel: te pliki cookie są używane do identyfikacji wiarygodnego ruchu na stronie internetowej
Okres ważności: 1 rok.

Nr-data.net
Nazwa: JSESSIONID, PHPSESSID, Anonymous_user
Typ: funkcjonalność
Opis i cel: te pliki cookie są wykorzystywane do utrzymywania sesji (anonimowych) użytkowników.
Ważność: czas trwania sesji.

Zopim
Nazwa: _cfduid, _zlcmid
Typ: funkcjonalność
Ten plik cookie pozwala nam na rozmowę z odwiedzającymi stronę, gdy mają oni pytania i komentarze.
Okres ważności: 1 rok.

Woocommerce
Nazwa: Woocommerce_cart_hash, Woocommerce_items_in_cart, wp_automatewoo_visitor, Wp_woocommerce_session
Typ: funkcjonalność
Opis i przeznaczenie: pliki te są wykorzystywane do monitorowania i przechowywania danych o zmianach w koszyku odwiedzającego.
Ważność: czas trwania sesji.

WordPress
Nazwa: WordPress_logged_in, wp-settings, wp-settings-time
Typ: funkcjonalność
Opis i cel: te pliki cookie są wykorzystywane przez WordPress do tymczasowego monitorowania informacji o odwiedzającym.
Ważność: mniej niż jeden rok.

Facebook
Nazwa: Fbm_, Fbsr_
Typ: śledzenie
Opis i cel: te pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia ukierunkowanej reklamy opartej na zachowaniu odwiedzającego.
Okres ważności: 1 rok.

Google
Nazwa: _ga, _gac_UA, _gaexp, _gid, _gat
Typ: śledzenie
Opis i cel: pliki te przechowują tymczasowo (anonimowo) informacje o wizytach na stronie internetowej. Pozwala nam to uzyskać lepszy obraz tego, jak odwiedzający poruszają się po naszej stronie, dzięki czemu możemy uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika.
Ważność: czas trwania sesji (ponad: 2 lata).

Otrium.nl uses cookies. Cookies are also placed via third parties that we have engaged. When you visit Otrium.nl for the first time, you will see a message in which we explain why we use cookies. If you continue to use Otrium.nl we consider this as permission for this use of cookies. You are free to disable cookies via your browser. Please keep in mind that it is possible that Otrium.nl will then no longer function optimally. We have made agreements with the third parties that place cookies about the use of the cookies and applications. However we do not have full control over what the providers of these applications do with the cookies when they read them. For more information about these application and how they deal with cookies, please see the privacy statements of these parties (please note: these may change regularly).

  

Functional cookies

Functional cookies have a functional role within the website. The cookies ensure that the website functions properly.

Analytical cookies

Analytical cookies give us insight into how our website is used. Based on that information we can improve our website.

Cookie Preferences

 • Cloudflare
 • Nr-data.net
 • Woocommerce
 • WordPress
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Pingdom
 • Segment
 • Hotjar
 • Criteo
 • Google Adwords
 • Pinterest
 • Cloudflare
 • Nr-data.net
 • Woocommerce
 • WordPress
 • Google Analytics
 • Pingdom
 • Segment
 • Hotjar
WHICH COOKIES ARE USED BY OTRIUM.NL? Cloudflare Name: _cfduid Type: security Description and purpose: this cookies is used to identify reliable website traffic Validity: 1 year Nr-data.net Name: JSESSIONID, PHPSESSID, Anonymous_user Type: functionality Description and purpose: these cookies are used to maintain the sessions of (an anonymous) user. Validity: duration of the session Woocommerce Name: Woocommerce_cart_hash, Woocommerce_items_in_cart, wp_automatewoo_visitor, Wp_woocommerce_session Type: functionality Description and purpose: these cookies are used to monitor and store data about the adjustments of the shopping cart of the visitor. Validity: duration of the session WordPress Name: WordPress_logged_in, wp-settings, wp-settings-time Type: functionality Description and purpose: these cookies are used by WordPress to temporarily monitor information of the visitor. Validity: less than one year Facebook Name: Fbm_, Fbsr_ Type: tracking Description and purpose: these cookies are used to enable targeted advertising based on the behaviour of the visitor. Validity: 1 year Google Name: _ga, _gac_UA, _gaexp, _gid, _gat Type: tracking Description and purpose: these cookies temporarily store (anonymous) information about the website visits. This enables us to get a better picture of how visitors navigate on our site so we can make our site more user-friendly. Validity: duration of the session (beyond: 2 years)

Follow

Kredyt sklepowy